Werkboeken Recreatie methode Edu4all- Boom beroepsonderwijs

In opdracht van Uitgeverij Edu’Actief/ Boom beroepsonderwijs heb ik de werkboeken ‘Werken bij een recreatiebedrijf’ en ‘Werken in de recreatiesector’ geschreven. Ook heb ik de bijbehorende theorie geschreven.
Deze werkboeken maken onderdeel uit van de lesmethode Edu4all voor de het vmbo profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Bekijk hier een aantal voorbeelden van ontwikkelde materialen:
Tekstbron Duurzaam recreëren
Tekstbron Beroepen bij een recreatiebedrijf
Observatieformulier met de gast in gesprek