Modules MIXED – ThiemeMeulenhoff

Voor ThiemeMeulenhoff heb ik als contentontwikkelaar de productie van verschillende modules voor de vmbo methode MIXED begeleid. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid waren de ontwikkeling van de materialen voor het profiel Dienstverlening en Producten. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de toetsen voor MIXED, welke ontwikkeld werden op basis van RTTI.
Ik begeleidde de auteurs en eindredacteuren in het schrijfproces en toetste of de aangeleverde materialen voldeden aan de kwaliteitsstandaarden van de methode en de betreffende eindtermen. Daarnaast bewaakte ik de planning en het budget. 

Dienstverlening & producten: Organiseren van een activiteit (proefhoofdstuk)

Dienstverlening & producten: Presenteren, promoten en verkopen (proefhoofdstuk)

Dienstverlening & producten: Een product maken en verbeteren (proefhoofdstuk)