Teksten corrigeren en redigeren

8762_fit512Accuraat en nauwkeurig…

 

B Publishing is de juiste kandidaat voor het corrigeren en redigeren van uw teksten. Wij maken hierbij onderscheid tussen het corrigeren en redigeren van teksten.

Corrigeren teksten
U kunt ervoor kiezen uw teksten te laten corrigeren als uw tekst in concept goed is. U bent op zoek naar een ervaren redacteur die de laatste foutjes uit de tekst haalt. Wij corrigeren uw teksten op taalfouten, typefouten, spelfouten en interpunctie.

Redigeren teksten
U kunt ervoor kiezen uw teksten te laten redigeren als u, naast correctie van de tekst, ook graag de inhoud van de tekst beoordeeld wilt zien. Wij beoordelen voor u de opbouw, indeling, interne verwijzingen en stijl van de tekst. Bij meerdere auteurs zorgen wij ervoor dat de stijl en het woordgebruik consequent is.

Vraag vrijblijvende offerte aan!

Manuscript evaluatie
Heeft u uw manuscript afgerond en wilt u het graag eens laten nakijken door een professionele eindredacteur? Hiervoor biedt B Publishing twee specifieke diensten aan:

  • de B Publishing Quickscan
  • het B Publishing analyserapport.

De B Publishing Quickscan is bedoeld voor die auteurs die graag een globale inschatting willen ontvangen van de kwaliteit van hun manuscript en willen weten of het publicabel is.
Het B Publishing analyserapport is met name bedoeld voor auteurs die weten dat hun manuscript publicabel is, maar het gevoel hebben dat er nog iets aan mist. Zij zijn op zoek naar concrete aanwijzingen waarmee zij hun manuscript kunnen verbeteren.

B Publishing Quickscan
Indien u kiest voor de Quickscan, wordt uw complete manuscript doorgelezen door een ervaren eindredacteur. Per email wordt vervolgens aangegeven wat de sterke en zwakke punten zijn van uw manuscript. U ontvangt concrete tips om uw manuscript te verbeteren. Ook geven wij een inschatting van de publicatiekansen.

B Publishing analyserapport
Indien u behoefte heeft aan een meer gedetailleerde manuscriptanalyse, dan kunt u kiezen voor het laten opmaken van een analyserapport, waarin de sterke en zwakke kanten van uw manuscript uitgebreid beschreven worden. Uw complete manuscript wordt doorgelezen en puntsgewijs zal er aangegeven worden waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Zo zal er bijvoorbeeld aangegeven kunnen worden waar er informatie ontbreekt of op welke plekken het manuscript niet goed opgebouwd is. Positieve punten zullen vanzelfsprekend ook benoemd worden, om als basis voor verder schrijven te dienen.
Op basis van dit rapport kunt u systematisch uw manuscript verbeteren en uw publicatiekansen vergroten.